Trẻ biếng ăn và bị táo bón lâu ngày sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng. Khi trẻ suy dinh dưỡng sẽ càng biếng ăn hơn, nó tạo thành một vòng xoắn bệnh lý rất khó điều trị. Lắng nghe Dương Xuân Nhương phân tích.