Nhỏ giọt vitamin D3 BebuGold hỗ trợ bổ sung vitamin D3, lợi khuẩn Bacillus clausii và Immunepath-IP® hỗ trợ tăng đề kháng.  

Dùng cho trẻ em có nhu cầu bổ sung vitamin D3 và tăng cường sức đề kháng.