Trẻ bị rối loạn tiêu hóa phải làm sao để cải thiện nhanh chóng mà không tái phát. Mời các bạn lắng nghe chuyên gia Lê Thị Hợp tư vấn về cách cải thiện, phòng ngừa rối loạn tiêu hóa trong video này.