Tiêu chảy ở trẻ em gây ra những vấn đề gì? Khắc phục tình trạng này như thế nào? Mời các bạn lắng nghe chuyên gia Trần Thanh Tú tư vấn qua video này.