THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT HỖ TRỢ 100% BẰNG HÀNG KHI NGƯỜI TIÊU DÙNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM BEBUGOLD CHƯA HIỆU QUẢ

I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

1.1. Đối tượng tham gia: Là người tiêu dùng sử dụng một trong các sản phẩm BEBUGOLD.

1.2. Thời gian chương trình: Từ 01/6-30/6/2021

Các hộp hàng được đề nghị hỗ trợ sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

1.3. Cam kết:

1.3.1. Người tiêu dùng sử dụng sản phẩm BEBUGOLD với liều dùng theo khuyến cáo in trên vỏ hộp sản phẩm sau khi đã dùng số lượng bằng tối thiểu 02 hộp BEBUGOLD (tương đương 15 ngày dùng liên tục). Nếu sau thời gian sử dụng nói trên, người tiêu dùng không thấy giảm các triệu chứng sẽ được hỗ trợ 100% bằng hàng tương ứng với số lượng sản phẩm mà người tiêu dùng đã sử dụng thực tế theo liều dùng trên vỏ hộp.

1.3.2. Người tiêu dùng chỉ được đề nghị hỗ trợ bằng hàng nếu sử dụng chưa hiệu quả 01 lần duy nhất/sản phẩm.

hoan-100-bang-hang-khi-nguoi-tieu-dung-su-dung-san-pham-bebugold-chua-hieu-qua-online

II. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC BƯỚC ĐẠI LÝ ONLINE HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

2.1. Điều kiện người tiêu dùng được hỗ trợ

Điều kiện 01: Người tiêu dùng chụp ảnh đủ vỏ hộp sản phẩm còn nguyên tem vàng không bị mất số serial và vỏ gói của các hộp hàng đã sử dụng (lô, date của vỏ hộp và vỉ nhôm/vỏ gói phải đồng nhất) gửi cho đại lý đã mua hàng để phản ánh.

Điều kiện 02: Hộp hàng cung cấp đề nghị hỗ trợ phải có số serial trùng với serial được Công ty xuất bán Đại lý online, và người tiêu dùng đã mua theo đúng trình tự: Công ty => Đại lý online => Người tiêu dùng => Người tiêu dùng sử dụng không hiệu quả => Phản ánh đến Đại lý online => Công ty.

Trong vòng 30 phút, Đại lý online trả lời cho người tiêu dùng về tính hợp lệ của hồ sơ, cần bổ sung gì để người tiêu dùng hoàn thiện. Nếu đủ điều kiện, Đại lý online yêu cầu người tiêu dùng gửi toàn bộ hộp sản phẩm còn nguyên tem vàng không bị mất số serial và vỏ gói của các hộp hàng đã sử dụng (lô, date của vỏ hộp và vỉ nhôm/ vỏ gói phải đồng nhất) về theo địa chỉ của Đại lý (chi phí gửi người tiêu dùng tự chịu). Sau đó, Đại lý gửi về ngay cho Công ty.

Điều kiện 03: Người tiêu dùng đề nghị được hỗ trợ 100% bằng hàng điền các thông tin chi tiết, đầy đủ theo mẫu phiếu đề nghị hỗ trợ bằng hàng và gửi về Đại lý cùng với Hồ sơ ở Điều kiện 02.

Lưu ý:

- Các hộp hàng có serial không trùng với serial Đại lý online nhập từ Công ty sẽ không đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ.

Số hộp hàng được hoàn lại bằng số lượng sản phẩm thực tế người tiêu dùng đã sử dụng và đáp ứng điều kiện tại mục 2.1, nhưng không vượt quá số hộp theo liều cao nhất in trên vỏ hộp/ngày * thời gian chương trình.

- Các hộp hàng đã được Đại lý hỗ trợ cho người tiêu dùng sẽ không được sử dụng để tiếp tục tham gia chương trình này.

2.2. Các bước Đại lý online hỗ trợ cho người tiêu dùng

Bước 1: Đại lý online sau khi tiếp nhận đề nghị được hỗ trợ của người tiêu dùng, cung cấp thông tin cho Công ty vỏ hộp + vỉ nhôm/vỏ gói + phiếu đề nghị hoàn trả.

Bước 2: Công ty thẩm định, đánh giá lại và phản hồi Đại lý trong vòng ½ ngày làm việc.

Bước 3: Đại lý chuyển thông tin cho người tiêu dùng trong vòng 1/2 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả từ Công ty. Nếu hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người tiêu dùng đáp ứng đủ các điều kiện theo chương trình, Đại lý online đề xuất Công ty giao số lượng sản phẩm cần hỗ trợ cho người tiêu dùng.

Bước 4: Đại lý online theo dõi đường đi của hàng hỗ trợ, đảm bảo người tiêu dùng nhận được hàng.

2.3. Thời gian hoàn thành

Trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm có kết quả xác minh đủ điều kiện hoàn hàng từ Công ty, người tiêu dùng sẽ nhận được số lượng sản phẩm hỗ trợ. Sau thời gian trên, người tiêu dùng không nhận được, vui lòng liên hệ về Công ty theo số điện thoại 1800.646.816.

Thu Hương

Bình luận


Liên hệ

Liên hệ